top of page
images.jpeg

SPECIJALNI EFEKTI

VATROMETI | Baloni - mehurići 

SBstudio__160.jpg

CVETNI ZID

Cvetni zid 6m sirine & 3m visine

Pozadina za fotografisanje sa gostima.

Dodatne usluge: Dodatne usluge

VATROMETI

bottom of page